UW vakantie begin bij Erolien

Vakantie bij Huize Elsje

Geen mens is hetzelfde óf heeft dezelfde behoeftes. Bij Stichting Huize Elsje staat een persoonlijke benadering daarom op de voorgrond en werken we vanuit de gedachte dat iedereen die bij ons verblijft, het recht heeft om zichzelf te zijn.

Stichting Huize Elsje (Partner van Eroline Care) is er voor alle doelgroepen die vallen onder de Wet Langdurige Zorg en stemt de zorgvoorzieningen af op de behoeftes van de cliënt. Zo biedt het huis een duurzame oplossing binnen Suriname voor inwoners uit Nederland die:


  • Jonger dan 60 jaar gediagnosticeerd zijn met dementie of Korsakov


  • Geriatrische zorg (ouderenzorg) incl. dementiezorg ontvangen

  • Een geestelijke en/of fysieke beperking en/of handicap hebben

  • Een verleden hebben met drugs en/of alcohol verslaving en woonachtig zijn in een instelling

  • Een CVA of TIA hebben gehad

  • Een WLZ-indicatie hebben voor verpleeghuizen en zorginstellingen

De cliënten die thuiskomen in Huize Elsje hebben een 24-uurs zorgindicatie of een PGB en mogen hiermee maximaal 13 weken in Suriname verblijven. De Sociale Verzekeringsbank is een belangrijk onderdeel van een verblijf binnen Huize Elsje, omdat de cliënten hier aangemeld moeten zijn zodat het verblijf ook volgens de Wet Langdurige Zorg wordt geregeld.

error: Inhoud is beschermd !!